تیم بوژنه

مدیریت

احسان منتصراحسان منتصر

احسان منتصر

مدیر عامل

بهنام احمدخانیبهنام احمدخانی

بهنام احمدخانی

مدیر اجرایی

دپارتمان مالی

میثم قوام شیرازیمیثم قوام شیرازی

میثم قوام شیرازی

مدير

ناصر بابالوناصر بابالو

ناصر بابالو

رئیس

هادي جعفريهادي جعفري

هادي جعفري

رئیس

فرزاد سلطان آبادیفرزاد سلطان آبادی

فرزاد سلطان آبادی

کارشناس

امیر آقاولیامیر آقاولی

امیر آقاولی

کارشناس

مونا پری آذرمونا پری آذر

مونا پری آذر

کارشناس

سحر حمدالهیسحر حمدالهی

سحر حمدالهی

مسئول دفتر

توسعه محصول

سعیده حسینیسعیده حسینی

سعیده حسینی

سرپرست

دانا داریوندزادهدانا داریوندزاده

دانا داریوندزاده

سرپرست

صدف ازقندیصدف ازقندی

صدف ازقندی

کارشناس

کیانوش غفارزاده وجدانيکیانوش غفارزاده وجداني

کیانوش غفارزاده وجداني

کارشناس

مهرناز بیاتمهرناز بیات

مهرناز بیات

کارشناس

دپارتمان منابع انسانی

حامد عراقیحامد عراقی

حامد عراقی

سرپرست

مهناز حیدریمهناز حیدری

مهناز حیدری

کارشناس

برنامه ریزی تولید

محمد صادقمحمد صادق

محمد صادق

سرپرست

محمدرضا قاسمي نسبمحمدرضا قاسمي نسب

محمدرضا قاسمي نسب

کارشناس

احسان مغارياحسان مغاري

احسان مغاري

کارشناس

محیا فاضلیانمحیا فاضلیان

محیا فاضلیان

کارشناس

پرشان شاکري فرپرشان شاکري فر

پرشان شاکري فر

کارشناس

پروژه

امیرعلی تصرفیامیرعلی تصرفی

امیرعلی تصرفی

سرپرست

سیستم ها و روش ها

مصیب رحیمیمصیب رحیمی

مصیب رحیمی

سرپرست

فروش

محسن ملاشاهیمحسن ملاشاهی

محسن ملاشاهی

کارشناس

کنترل کیفیت

ندا اسدالله زادهندا اسدالله زاده

ندا اسدالله زاده

رئیس

کارمزدی

بهنام عباسيبهنام عباسي

بهنام عباسي

سرپرست

بازرگانی خارجی

مريم نعمتي نيامريم نعمتي نيا

مريم نعمتي نيا

رئیس

شهاب گل افروزشهاب گل افروز

شهاب گل افروز

سرپرست

اداری و پشتیبانی

احمدرضا حيدرياحمدرضا حيدري

احمدرضا حيدري

مدیر

زهرا رحمانیزهرا رحمانی

زهرا رحمانی

مسئول دفتر

آرنوش دادرسآرنوش دادرس

آرنوش دادرس

کارمند